Privatlivspolitik

 

Til medlemmer af Juridisk Diskussionsklub (herefter ”JD”). Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan JD behandler og sikrer dine personoplysninger.

 

1.Dataansvarlig

1.1                  Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er den til enhver tid værende formand for:

Juridisk Diskussionsklub

Karen Blixens Plads 16

2300 København S

CVR-nr.: 1745505

1.2                  Den dataansvarlige kan kontaktes på data@jdku.dk.

 

 2. Behandling af dine personoplysninger

2.1.                Formål

2.1.1.              JD’s benytter dine personoplysninger, når du indmelder dig i foreningen:

2.1.1.1.           Til opfyldelse af JD’s legitime interesser på baggrund af en interesseafvejning herunder for effektivt at varetage og sikre dine interesser, så vi/du kan:

2.1.1.1.1.        Deltage i JD’s aktiviteter.

2.1.1.1.2.        Kontakte dig med i forbindelse med JD’s aktiviteter f.eks. ved påmindelser om events eller bookingbekræftelser i forbindelse med rejseaktiviteter m.v.

2.1.1.2.           Oplysningerne opbevares på baggrund af en interesseafvejning, idet det vurderes, at JD’s interesse i at behandle oplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

2.2.                 Kategorier af personoplysninger

2.2.1.              Følgende kategorier af personoplysninger behandles af JD:

2.2.1.1.           Almindelige personoplysninger

2.2.1.1.1.        Navn

2.2.1.1.2.        Adresse

2.2.1.1.3.        E-mail

2.2.1.1.4.        Telefonnummer

2.2.1.1.5.        Fødselsdato

2.2.1.1.6.        Foto

2.2.1.1.7.        IP-adresse

2.2.1.1.8.        CV ved ekstraordinær fremsendelse

2.2.1.1.9.        Eksamensbevis ved ekstraordinær fremsendelse

2.2.1.1.10.       Ansøgninger

2.2.1.1.11.       Uddannelse

2.2.1.2.           Hvis det er nødvendigt til opfyldelse af de i afsnit 2.1. beskrevne formål behandles CPR.nr. f.eks. ved fremsendelse af karakterbevis eller rejseaktiviteter m.v.

2.3.                 Kilder

2.3.1.              Følgende kilder benyttes til indsamling af dine personoplysninger:

2.3.1.1.           Direkte fra dig f.eks. i forbindelse med indmelding eller deltagelse i JD’s aktiviteter.

2.3.1.2.           Andre offentligt tilgængelige kilder herunder sociale medier.

2.4.                 Behandlingsgrundlag

2.4.1.              JD behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

2.4.1.1.           Udtrykkeligt samtykke

2.4.1.2.           Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aktivitet, som du deltager i.

2.4.1.3.           Nødvendig for opfyldelse af JD’s legitime interesse som beskrevet i afsnit 2.1.1.1.

2.5.                Modtagere

2.5.1.              Under følgende omstændigheder videregives dine personoplysninger af JD:

2.5.1.1.           Til samarbejdspartnere vi samarbejder med i forbindelse med JD’s aktiviteter som du deltager i.

2.5.1.2.           Til PostNord videregives adresser i forbindelse med udsendelse af bladet ”Stud.jur.” fire gange årligt.

2.6.                 Opbevaring

2.6.1.              JD opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de i afsnit 2.1. nævnte formål:

2.6.1.1.           Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos JD.

2.6.1.2.           Dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til de i afsnit 2.1 beskrevne formål.

2.6.1.3.           Så længe et afgivet samtykke ikke er trukket tilbage.

2.6.1.4.           JD vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for opfyldelse af de beskrevne formål i afsnit 2.1., medmindre du ønsker medlemsskabets ophør eller dine oplysninger slettet.

 

3. Dine rettigheder

3.1.                 Følgende rettigheder tilkommer dig som registreret:

3.1.1.              Du har ret til yderligere oplysninger om de personoplysninger, som JD opbevarer og behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Dette kan du få ved at kontakte os på e-mail GDPR@jdku.dk.

3.1.2.              Du kan herudover altid gøre indsigelse mod JD’s behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Desuden har du ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, eller sletning af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker indsigt i og berettigelse eller sletning af dine personoplysninger, kan du kontakte peter@jdku.dkmed meddelelse herom.

3.1.3.              Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

3.1.4.              Hvis du ønsker at klage over JD’s behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

3.2.                 JD gør dig opmærksom på, at der kan være begrænsninger i disse rettigheder. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteten.