Juridisk Diskussionsklub

Generalforsamling d. 24. januar 2023, kl. 17.30
Kantinen, KUA

 

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 6. Revisoren(e)s bemærkninger til regnskabet.
 7. Godkendelse af regnskabet, jf. § 13, stk. 7
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år. Kontingent dækker medlemskab for perioden for den pågældendes indmelding ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Fastsættelse af mindre kontingent kan ikke ske. Det er en forudsætning for medlemskab, at medlemmet til stadighed holder foreningen orienteret om medlemmets adresse mv.
 9. Valg af formand.
 10. Generalforsamlingen fastsætter den samlede bestyrelses antal til 11, 13 eller 15. I tilfælde hvor flere forskellige forslag herom stilles, gælder afstemningsreglerne i § 13, stk. 3.
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 13, stk. 4.
 12. Valg af statsautoriseret revisor, jf. § 13, stk. 6.
 13. Jurafonden
 14. Forslag fra medlemmerne.
 15. Eventuelt.

 

 

Med venlig hilsen
Juridisk Diskussionsklub