Om JD

Juridisk Diskussionsklub (JD) er en apolitisk forening for jurastuderende ved Københavns Universitet, stiftet i 1903 af bl.a. senere statsminister Vilhelm Buhl. JD’s formål er at skabe et inspirerende studiemiljø på jurastudiet gennem afholdelse af en række faglige såvel som sociale arrangementer.

Blandt de faglige arrangementer afholder foreningen hvert år en Karrieredag, hvor de studerende har mulighed for at møde kommende potentielle arbejdsgivere og få en uforpligtende snak. Derudover byder Karrieredagen på spændende workshops, hvor man kan få indblik i forskellige karriereveje.

Foreningen arrangerer en lang række studiebesøg til advokatkontorer, ministerier, domstole og andre institutioner og erhvervsvirksomheder, der har relevans for de jurastuderende i relation til det fremtidige jobvalg og virke.

Juridisk Diskussionsklub står endvidere for en lang række sociale arrangementer, herunder blandt andet studiets Jurabar, fester, herunder den tradionsrige Årsfest, Karnov Bingo og meget andet.

Foreningen arrangerer desuden hvert år en skitur.