Studiebesøg

Som medlem af Juridisk Diskussionsklub har du mulighed for at deltage i en lang række studiebesøg i løbet af forårs- og efterårssemestrene i samarbejde med en masse forskellige slags virksomheder.

Besøgene er en oplagt mulighed for at stifte bekendtskab med et bredt og repræsentativt udsnit af mulige arbejdspladser for kommende jurister. Det kan bl.a. være et indblik i hvad advokathvervet omfatter såvel i det private erhvervsliv, som inden for det offentlige, hvad juristens opgave er i forhold til det politiske liv og lovgivningsprocessen, og hvad dommergerningen omfatter. Endvidere er det muligt at besøge private virksomheder og andre institutioner, der har relevans for jurastuderende.

Alt i alt vil deltagelse i Juridisk Diskussionsklubs studiebesøg kunne bringe en inspiration og et perspektiv ind i dit jurastudie, som du ikke kan læse dig til, men som du er nødt til at opleve på egen hånd. Det er sjovt og lærerigt, og samtidig en mulighed for at møde dine medstuderende på tværs af hold og årgange. Det skal understreges, at studiebesøgene er et GRATIS tilbud til alle JD’s medlemmer, uanset hvilket studieår man befinder sig på.

Spørgsmål vedrørende studiebesøg kan rettes til Jens Paaske Klausen (jens@jdku.dk).