JD’s aktiviteter

Overordnet er det foreningens mål at være omdrejningspunktet for det sociale liv ved Det Juridiske Fakultet. Juridisk Diskussionsklub skal gennem sit arbejde søge at samle de studerende på tværs af årgange og hold, således at det juridiske studium kan trives i et levende miljø.

Foreningen står for en lang række både faglige og sociale arrangementer, hvilke der kan læses nærmere om på nærværende side.
Blandt andet var Juridisk Diskussionsklub initiativtager til genoptagelsen af translokationshøjtideligheden og forestår fortsat, i samarbejde med de andre studenterforeninger ved Det juridiske Fakultet, uddelingen af prisen “Årets Underviser”, der gives til en underviser, der har ydet en særligt dygtig faglig og pædagogisk indsats.