Den juridiske branche anses typisk for at være konservativ og traditionel. Teknologiseringen af samfundet er dog ikke gået jura forbi, men har fundamentalt ændret den måde, som jurister, advokater og dommere øver virksomhed på.

 

Denne ændring står til at blive mere udtalt de kommende år, hvor buzzwords som Legal Tech, omstillingsparat, Metaverse og Block-Chain har indtaget en prominent stilling på både fakultetet og i den praktiske virkelighed. Legal Tech har potentialet til at ændre den måde, som jurister arbejder og tænker på, men for mange er det et fjernt begreb, som det kan være svært at få øje for allerede eksisterer blandt os nu.

 

Juridisk Diskussionsklub er derfor glade for, at vi i samarbejde med Juristic, Bech-Bruun og Karnov Group, kan byde velkommen til vores første Legal Tech Academy, som vil blive afholdt til november.

 

Akademiet udgør en pendant til JD’s Processpil og Regnskabskonferencen, idet fællesnævneren for disse arrangementer er en fordybelse udover, hvad man bliver tilbudt i undervisningen. Der vil over to dage gives en unik mulighed for indblik i Legal Tech som hele – herunder hvordan teknologien optimerer det juridiske virke som advokatvirksomhed, hvordan man tænker Legal Tech ind som problemløsningsmiddel ved iværksætteri, samt hvordan man vurderer de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der kan være ved anvendelse af AI, Machine Learning og andre digitale processer til løsningen af retlige problemstillinger.

 

Indblikket vil udmønte sig gennem oplæg fra advokater, juridiske forskere og iværksættere fra branchen, koblet med konkret casearbejde i kodningsprogrammer, sådan at man får teknologien i øjenhøjde.

 

Ud fra et ønske om at sikre programmets faglige niveau og udbytte, vil der være op til 30 deltagere til akademiet, som udvælges efter ansøgning.

 

Karnov Group lægger hus og forplejning til over de to dage i deres domicil i skt. Petri Passage, og Bech-Bruun slutter arrangementet af med middag på Cantina. Det er derfor en oplagt mulighed for at mødes og snakke med andre studerende, som har en fælles interesse for fremtidens jurist.

 

PROGRAMMET SOM FØLGER:

 

DAG 1 (4. NOVEMBER 2022)

 

09:30     ANKOMST, KAFFE MV.

 

10:00     DEL 1: INTRODUKTION

 • Velkomst og introduktion til konceptet ”legal tech”og legal programming
 • Det juridiske virke i digital kontekst v/ Karnov
 • Kort introduktion til internet og web 3.0
 • Indlæg fra international legal tech’er

 

12:30     FROKOST

 

13:30     DEL 2: LEGAL TECH I VIRKELIGHEDEN

 • Anvendelse af legal tech i virkelighedenv/ Bech-Bruun
 • Komplementærteknologi: Kollektiv intelligens v/ Søren Wiberg Holm, COO @ Mindpool
 • Oplæg vedrørende legal tech / demo fra legal tech-virksomhed: Kristian Anker, Co Founder // Co-CEO @ LegalHero

 

15:30     SLUT

 

 

DAG 2 (5. NOVEMBER 2022):

 

09:30     ANKOMST, KAFFE MV.

 

10:00     DEL 1: KODNING

 • Kodekursus – fokus på praktiske og konkrete opgaver med Python (programmeringsværktøj)
 • Case

 

12:30     FROKOST

 

13:30     GENNEMGANG AF CASE FRA DEL 1

 

14:00     DEL 2: JURIDISKE PERSPEKTIVER

 • Indlæg om digitale aktiver, fx dataog dataaftaler v/ Nine Riis, Københavns Universitet
 • Indlæg omperspektiver ved legal tech, AI, m.v. v/ Berdien B. E. van der Donk, Københavns Universitet

 

15:30     NETWORKING

 

17:00     AFGANG MOD MIDDAG

 

17:30     MIDDAG