JD Cases

JD Cases er et fagligt supplement til de studerendes eksamenslæsning. En case vil typisk bestå af en gennemgang af relevante faglige problemstillinger, samt inputs og tips til opgaver fra specialiserede advokater og jurister inden for forskellige juridiske områder.

JD Cases bygger på et samarbejde mellem JD og JD’s støttemedlemmer.

Støttemedlemmet står for den praktiske afholdelse, dvs. udarbejdelse af casen, samt for at stille lokale og advokater/jurister til rådighed. JD står for koordination, tilmelding og markedsføring i form af plakater, Facebook-events mv.

En case varer typisk to til fire timer, og bliver afholdt omkring én uge inden den pågældende eksamen. Der afholdes cases i både mundtlige og skriftlige fag.

Spørgsmål vedrørende JD Cases kan rettes til Louise Victoria Nyring (louise@jdku.dk).

.