Datarummets hemmeligheder

Hvis du i dit stille sind har undret dig over, hvad ordet datarum mon betyder, kommer denne artikel dig endelig til undsætning. Ud over at være et af de mest usexede ord, som kan opstøves i den danske ordbog, er et datarum oftest brugt inden for M&A. Og så er et datarum i den grad omgærdet af diskretion og hemmelighedskræmmeri.

 

En cocktail af adrenalin og monotoni

Datarum. Nævn ordet til en stud.jur. og du vil straks se nervøse trækninger i ansigtet på vedkommende. Ordet leder tankerne over på et rum fyldt med tal. Som stud.jur. får man en urolig følelse i kroppen, så snart tal står helt for sig selv. Uden paragraftegn. Uden tekst. Hernæst ledes tankerne over i et rum med meterhøje bunker af papirer, som en partner insisterende mener skal granskes igennem inden…i morgen. Det er dog hverken tal eller endnu en søvnløs nat med papirer til op over begge ører, som stud.jur.en bør frygte. Det der bør frygtes er snarere datarummets cocktail af monotoni med et twist af adrenalin. Monotoni fordi stud.jur.ens rolle i dette hemmelighedskræmmeri har slående ligheder til en kustodes. Her er skulpturerne i Glyptoteket erstattet med levende folk i jakkesæt. Adrenalin fordi stud.jur.en trods alt kommer meget tæt det på hemmelighedskræmmeri, som datarummet er omgærdet af.

 

En samling vigtige og hemmelighedsfulde dokumenter

Men hvad er et datarum så egentlig? Et datarum er en betegnelse for en samling af væsentlig skriftlig information om en virksomhed, som en sælger præsenterer over for køber. Alt materiale befinder sig i et rum og intet materiale må forlade rummet. Materialet består ofte af sårbar information, som en virksomhed af den ene eller anden grund ikke ønsker skal nå frem til offentligheden. Det er stud.jur.ens opgave at kontrollere, at ingen dokumenter forlader rummet.

 

I et juridisk perspektiv er datarum særligt relevante inden for M&A. Ved et salg af en større virksomhed kan både køber og sælger have en klar interesse i at oprette et datarum. På den ene side giver det køberen mulighed for at danne sig et nuanceret billede af virksomheden. På den anden side sikrer det sælgeren, at køberen ikke misbruger de informationer, som gøres tilgængelige. Dette gøres dels ved, at køberen ikke har mulighed for at tage dokumenter med ud fra datarummet, dels ved at køberen underskriver en fortrolighedsklausul inden vedkommende får adgang til datarummet.

 

Fordele indadtil og udadtil

Et datarum oprettes ofte hos et advokatfirma eller et revisionsfirma. Det kan der være flere grunde til. For det første har sælger og køber her mulighed for at hemmeligholde handlen både indadtil og udadtil. Indadtil kan det for en virksomhed være vigtigt at hemmeligholde, at den skal sælges, da et salg unægtelig sætter en masse spekulationer i gang blandt virksomhedens ansatte og interessenter. Dette kan medføre ineffektivitet, fordi ansatte bliver nervøse for at miste deres arbejde. Derfor kan man med fordel flytte datarummet til en ekstern lokation. Udadtil bevirker hemmeligholdelsen, at ingen af de to virksomheder lider et prestigetab, hvis handlen ikke bliver til noget alligevel. For det andet kan de advokater eller revisorer, der allerede er tilknyttet processen omkring køb og salg af en virksomhed, og som har specialiseret sig i M&A, hjælpe til med at etablere et godt datarum med velstruktureret information. Ekspertisen kan således komme både den købende og sælgende virksomhed til gode. Køberens arbejde lettes herved, men et datarum med velstruktureret information kan også være med til at presse prisen op til gavn for sælger.

 

Fra fysiske til virtuelle datarum

Inden for de seneste år er tendensen gået i retning af, at datarum oprettes virtuelt. En af grundene hertil er, at virtuelle datarum er langt mindre omkostningstunge end fysiske datarum. En anden væsentlig grund er, at de virtuelle datarum er tilgængelige hele tiden og kan benyttes alle steder, hvor der er adgang til internet. Ved de helt store køb og salg af virksomheder er det dog ikke unormalt, at der oprettes et fysisk datarum. Her ser man også, at eksperter fra rundt omkring i verden bliver fløjet ind for at pløje alle papirer igennem i datarummet.

 

Lyder det interessant at være en flue på væggen i disse handler, kan der opfordres til straks at påbegynde træning i at stirre og vogte. Glyptoteket er et oplagt sted at tage hen for at øve sig. Der er gratis adgang hver søndag.

 

Del denne artikel