Ahmed Samsam – bandekriminel, syrienkriger og agent for Danmark?

Juridisk Diskussionsklub inviterer til en unik debat, hvor vi har fået sjælden adgang til at høre Ahmed Samsam udfolde sin historie og påståede justitsmord.

Ahmed Samsam, en dansk statsborger med syrisk baggrund, blev i 2018 idømt en fængselsstraf i Spanien for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Han hævder dog, at han i al hemmelighed arbejdede for de danske efterretningstjenester. Efter en række retlige udfordringer blev han overført til et dansk fængsel i december 2020 og løsladt den 8. november 2023. Østre Landsret har senest afsagt dom i en sag anlagt af Samsam mod de danske efterretningstjenester, hvor de besluttede, at han ikke kunne få prøvet sine påstande i retten. Myndighederne i Danmark vil stadig hverken be- eller afkræfte samarbejdet. 

Ahmed Samsam har nu indledt en civil retssag mod de danske efterretningstjenester, der skal behandles af Højesteret. Hvad der er sandt og falsk er således end ikke afklaret. Det er tilmed usikkert, om det nogensinde bliver det. Samsams påstande om myndighedernes svigt rejser under alle omstændigheder dog alvorlige spørgsmål, der trækker tråde til efterretningsvæsenets inderste mekanisme og det politiske system, som bærer ansvaret herfor. Sagen indtager derudover en fremtrædende plads i en række opsigtsvækkende sager, som bl.a. tæller fængslingen af den tidligere FE-chef Lars Findsen samt sigtelserne mod en række efterretningsfolk og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Den 22. april kl. 18:00 er der mulighed for at høre Ahmed Samsams perspektiv fortalt af ham selv. Samtalen modereres af Jens Anton Bjørnager, der som en af to graverjournalister hos Berlingske første gang belyste sagen for offentligheden i januar 2020. Der vil samtidig være tid til spørgsmål, som forhåbentlig foranlediger interessante diskussioner.

Bemærk, at der er begrænsede pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Meld derfor også afbud hvis du bliver forhindret i at deltage.

TID:
d. 22. april, 2023 kl. 18:00

STED:
Aud. Nanna Berg – 9A.1.01
Søndre Campus, Karen Blixens Vej 8, 2300 København S

TILMELDING:
Hjemmeside: https://jdku.dk/event/jd-debat-ahmed-samsam-bandekrimimel-syrienkriger-og-agent-for-danmark/

Afbud sker ligeledes på hjemmesiden, mens andre henvendelser skal rettes til Nicolai@jdku.dk.

Vi ser frem til en interessant aften!

Mvh. Juridisk Diskussionsklub