Om at være en del af JD’s bestyrelse

Juridisk Diskussionsklub er en studenterorganisation, hvis formål det er, at gøre de jurastuderendes studietid bedre og sjovere ved faglige arrangementer så vel som sociale. Hver gang du inviteres til jurabar, årsfest, cases, studiebesøg, semesterstartsfest, jazzaften, julefest, karrieredag, processpil, international middag, EU-tur, skitur og USA-tur er det JD som står bag. Hvem er det så der laver alt arbejdet? Det er en arbejdende bestyrelse, som vælges ind i januar ved simpelt flertal til foreningens generalforsamlingen. Alle medlemmer af JD kan stille op til valget, hvis blot de har meldt deres kandidatur senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Det at være med i JD’s bestyrelse er en spændende udfordring, som er meget forskellig afhængig af hvilken post i bestyrelsen, som man tildeles efter valget. Det forholder sig sådan, at hvert bestyrelsesmedlem har en post, hvor vedkommende er den overordnede ansvarlige for, at denne del af JD’s arbejde fungerer optimalt. Bestyrelsen deles om mange arrangementer, og hjælper altid hinanden når der er brug for det. Ved den metode styrkes ikke blot ens ansvarlighed, men også ens samarbejdsevne og sociale kompetencer.

 

Bestyrelsesarbejdet er omfattende, og bliver en naturlig stor del af hverdagen, hvorfor det er vigtigt, at tænke sig godt om, inden man melder sig som kandidat. Arbejdet bliver ikke betalt i kroner og øre, men bestyrelsesarbejdet giver en masse erfaring og egenskaber til din karakter, som ikke kan tillæres ved at gnave sig igennem tonsvis af bøger på læsesalen.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer er åbne for spørgsmål om arbejdet i JD’s bestyrelse generelt og specifikke spørgsmål til de enkelte poster. Du er altså velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om at være en del af JD’s bestyrelse.

————————————–

 Bestyrelsesposter: 

Formand

Det er formanden pligt, at sørge for at den overordnede drift i foreningen fungerer. Han er med inde over enhver beslutning, og er til hverdag den ansvarlige torvholder, som holder overblik over alle og alt i JD’s bestyrelse.

 

Kasserer

Kassereren er den ansvarlige for foreningens økonomi. Det er hans arbejde at fakturerer så vel som at betale foreningens udgifter. Han har et tæt samarbejde med vores eksterne revisor i PWC.

 

Støttemedlemsansvarlig

JD har en række støttemedlemmer, som både økonomisk og moralsk støtter op om foreningens virke. Det er den støttemedlemsansvarlige, som har al kontakt til støttemedlemmerne, og som sørger for, at de er tilfredse med den ordning, som er mellem dem og Juridisk Diskussionsklub.

 

PR-ansvarlig

Den PR-ansvarlige står for foreningens ansigt udad til. Hver en facebook opdatering, hver en plakat og billet designes, udarbejdes og offentliggøres af den PR-ansvarlige. JD’s hjemmeside holdes også opdateret af den PR-ansvarlige.

JD case-ansvarlig

Der bliver hvert år afholdt JD cases, som er et fagligt arrangement hvor JD i samarbejde med et støttemedlem inviterer til gennemgang af en case i et juridisk fag. Den ansvarlige herfor skal koordinere og arrangere, så alle cases bliver vellykkede og fagligt styrkende.

 

Pro Bono-ansvarlig

JD har haft flere forskellige pro bono tiltag gennem årene, men kastede sig for et par år siden over projektet Student Volunteer. I et tæt samarbejde med Plesner ansætter JD nogle studerende, som får mulighed for at arbejde for en række hjælpeorganisationer. Den pro bono-ansvarliges ansvar er at ansætte nye studerende til projektet og at opretholde den tætte og gode kontakt til Plesner.

 

Klubmester

Klubmesteren er arrangør for alle fester som JD afholder. Det er ham alene som arrangerer de fester, vi alle kender, husker og altid glæder os til.

 

Stud.Jur.-redaktør

Som redaktør består ansvaret i, at der udgives fire numre af Stud.Jur. årligt. Da denne post er forbundet med en tung arbejdsbyrde i perioder, er der to redaktører som deles om ansvaret. Redaktørerne opretholder kontakten til den eksterne redaktion, fastligger tema for bladet og ordner alt redaktionelt. Det er også redaktørerne som samarbejder med den eksterne grafiker om Stud.Jur.’s layout.

 

Studiebesøgsansvarlig

Der inviteres mange gange årligt til studiebesøg på diverse advokatkontorer, ministerier, domstole osv. Den studiebesøgsansvarlige skal arrangere hvor mange, med hvem og om hvad, der skal afholdes studiebesøg om. Det er en vigtigt opgave for den ansvarlige, at deltagerne ved studiebesøgene får et fagligt udbytte af deres deltagelse.

 

Jurabaransvarlig

At være jurabar ansvarlig omfatter, at der er bestilt vagter, rengøring og ikke mindst våde drikke til hver jurabar. Den ansvarlige skal ligeledes sørge for, at jurabarerne forløber som ønsket, og at der altid er et ansvarligt barhold, som hjælper til under serveringen så vel som oprydningen.

 

Eventansvarlig

Der er på nuværende tidspunkt to eventansvarlige, da nogle af de arrangementer, som disse står for er meget tidskrævende. De eventansvarlige arrangere og koordinere alle andre arrangementer end allerede nævnte herunder Culpa Cup, Karrieredag, Jazzaften, International middag mv.

Del denne artikel