DLA Piper

Legal Trainee Niels-Kristian Schønfeldt Troelsen
Real Estate

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for en jurastuderende hos jer?

Som trainee er ingen arbejdsdag som den forrige. Næsten hver dag stifter du bekendtskab med nye aspekter af juraen, lærer hvordan du rent praktisk begår dig inden for advokatbranchen eller undersøger retspraksis på et område, som du aldrig har hørt om før. Det gør hverdagen interessant og giver en ung studerende masser af motivation til at møde ind på arbejdet for at lære endnu mere.

Jeg arbejder i afdelingen for fast ejendom, hvor vi forestår ejendomshandler, rådgiver i forbindelse med byggeprojekter, repræsenterer klienter ved tvister og meget mere. Mine egne arbejdsopgaver er meget forskelligartede og omfatter bl.a. juridisk informationssøgning, udarbejdelse af notater, udkast til processkrifter, deltagelse i forberedende retsmøder i fogedretten, udarbejdelse af udkast til materialesamlinger, artikler og standarddokumenter samt andre former for assistance i relation til det konkrete sagsarbejde.

I mit daglige arbejde mærker jeg også af og til, at der lander opgaver fra kontorerne i udlandet, der har brug for hjælp fra os i Danmark.


Hvordan indgår man som studerende i jeres organisationsstruktur? 

Alle vores juridiske medarbejdere, også vi studerende, arbejder primært for én af vores fire juridiske afdelinger: Corporate M&A, Real Estate, Finance, Projects & Restructuring og Litigation & Regulatory.

Jeg modtager primært opgaver fra juristerne i min egen afdeling, men du kan også sagtens modtage eller selv opsøge opgaver på tværs af afdelingerne, hvis der f.eks. er særligt travlt i en af de andre afdelinger, eller hvis du selv har lyst til at prøve kræfter med andre fagområder. På den måde har vi selv indflydelse på, hvilke opgaver vi løser.

Derudover har du som studerende stor indflydelse på din arbejdstid. Igennem hele min ansættelse har DLA Piper udvist fuld forståelse for, at studiet har førsteprioritet. Jeg kan tilpasse min arbejdstid efter min undervisning på universitetet, og min afdeling er utrolig fleksibel op til mine eksaminer. På den måde har arbejdet ikke kun givet mig en praktisk vinkel på mit studie, men det har også givet mig muligheden for fortsat at være ambitiøs i min tilgang til universitetet.


 

Hvordan kan jeg som studerende udvikle mig hos DLA Piper? 

Jeg føler, at jeg udvikler mig løbende i takt med, at jeg får afprøvet flere forskellige opgaver og opbygget en vis erfaring. Derudover giver det en bred viden, når du også har mulighed for at stifte bekendtskab med de andre afdelinger og deres fagområder.

Som supplement til den løbende træning i den juridiske metode i forbindelse med den daglige opgaveløsning har vi også mulighed for at skærpe vores kompetencer via forskellige e-læringskurser inden for eksempelvis juridisk informationssøgning og erhvervs- og selskabsret.

Alle studerende bliver desuden tilknyttet en traineeleder, der fungerer som en tutor. Traineelederen er en erfaren kollega fra afdelingen, så du har mulighed for at få vejledning ift. opgaveløsning, feedback eller andre områder, hvor du har behov for sparring. Derudover oplever jeg, at også mine andre kolleger tager sig god tid til at lære fra sig. Det er vigtigt at have nogle dygtige kolleger, hvis viden kan være et supplement til det, du tilegner dig via studiet.

Derudover oplever jeg, at DLA Piper bakker op, hvis du har et ønske om studieophold i udlandet eller lignende under studiet. Jeg har selv fået orlov i forbindelse med et praktikophold til næste semester, og jeg er sikker på, at det er med til at styrke min videre udvikling. Det er fedt at have mulighed for det samtidig med, at man har sit studiejob hos DLA Piper at vende tilbage til bagefter.


 

Hvordan er det sociale liv?

DLA Piper gør utrolig meget for at facilitere det sociale sammenhold, både på tværs af afdelinger og stillinger men også internt i studentergruppen. Der er hele tiden et nyt arrangement at se frem til, hvad enten det er en fest, sportsaktivitet, fredagsbar eller sågar en firmarejse.

Sidstnævnte er vel i virkeligheden et godt billede på, hvilken slags virksomhed DLA Piper er. På trods af, at de studerende ikke træffer store beslutninger på ledelsesniveau, er det vigtigt for virksomheden, at også vi deltager på ture i udlandet for at værne om sammenholdet og kulturen på hele kontoret. På den måde føles DLA Piper som en familie, der arbejder sammen.

Da vi sidste efterår var i Visby med vores nabokontorer fra hele norden, mærkede jeg virkelig, hvilken international organisation jeg var blevet en del. Alle var samlet om det fælles mål at skabe et unikt samarbejde på tværs af landegrænserne. Dette understøttes også af de gode udvekslingstilbud og muligheder, der udbydes til unge jurister.


 

Hvordan bliver jeg ansat hos DLA Piper? 

Vi lægger vægt på at ansætte ambitiøse og kompetente jurastuderende, der har gode karakterer og et højt fagligt niveau. Der er ikke et krav om, hvor langt du skal være på studiet, men de fleste bliver ansat på sidste del af bacheloren eller første del af kandidaten.

Vi ansætter typisk nye studerende og fuldmægtige to gange om året med opstart i hhv. februar og september.

Er du interesseret, kan du finde vores aktuelle stillingsopslag på vores hjemmesiden, www.dlapiper.dk, hvor du også kan sende din ansøgning.

Er der ikke et stillingsopslag, der matcher, vil jeg anbefale, at du opretter en jobagent via hjemmesiden, så du automatisk får besked om relevante stillingsopslag. Det er også muligt at sende en uopfordret ansøgning via hjemmesiden – på den måde bliver du oprettet i vores database og giver samtykke til at blive kontaktet, hvis der efterfølgende opstår en relevant stilling.

Del denne artikel