Onsdagspost 070721

God formiddag og velkommen til Onsdagsposten!

Denne onsdag står unægtelig i fodboldens tegn – men inden du trækker dig helt tilbage fra dagens gøremål, med en stadionpølse i den ene hånd og en congobajer i den anden, så får du lige denne lille godte til at stimulere den juridiske hjerne med.

En 31-årig fynbo og familiefar besluttede tilbage i januar at tage på hyggelig søndagsudflugt til København. Manden skulle dog ende op midt i epicenteret af en demonstration afholdt af Men in Black mod coronarestriktioner, hvor han fik stukket et romerlys i hånden. Et af skuddene fra romerlyset ramte en politibetjent på armen, hvorfor den 31-årige mand blev anholdt og siden idømt et år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret for sin deltagelse i optøjerne.

I mandags fandt Østre Landsret dog, at corona-paragraffen, straffelovens §81d, ikke skulle anvendes i sagen, og dermed blev straffen nedsat med otte måneder. Dette måtte begrundes i mandens gode forhold, men ligeledes har landsretten allerede to gange har afvist at dømme efter coronaparagraffen, hvorfor Anklagemyndigheden har besluttet at droppe at rejse tiltale efter paragraffen i sager relateret til demonstrationer mod coronarestriktionerne.

Vi bliver ved retten – Britta vil nemlig gerne have sin pension! Anklagemyndigheden har fået godkendelse fra procesbevillingsnævnet til at få prøvet spørgsmålet om beslaglæggelse af den svindeldømte Britta Nielsens pension, efter at Østre Landsret i maj afviste at indestående på hendes to konti kunne beslaglægges. Anklagemyndigheden mener, at pengene helt eller delvist stammer fra Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen, hvorimod forsvarsadvokaten anfører, at der er kreditorbeskyttelse af pensionsmidler, og at dette ikke kan suspenderes. Endvidere er indbetalingerne sket over en længere årrække, og har været af almindelig størrelse. Det er uvist, hvornår Højesteret tager stilling til spørgsmålet.

Slutteligt spejder vi over Øresund. I dag skal Stefan Löfvens fremtid som Sveriges statsminister nemlig afgøres. Dette sker i kølvandet på en mistillidsafstemning som fandt sted i juni måned. Det som udløste afstemning er en raserende politisk strid om fastsættelse af de svenske huslejepriser, hvilket du kan læse meget mere om her. Den socialdemokratiske statsminister skal ikke nødvendigvis have et flertal for at genvinde statsministerposten, men skal blot undgå, at et flertal stemmer imod ham, hvilket der ifølge DR’s Europa-korrespondent, Anna Gaarslev, er rigtig gode chancer for vil lykkes.

God onsdag og GOD KAMP!

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Del denne artikel