Onsdagspost 14.07.2021

God formiddag og velkommen til Onsdagsposten!

Vi er mange, der er godt i gang med at holde sommerferie, men det gør ikke, at det er mindre relevant at holde sig opdateret på de seneste juridiske nyheder – så læs med her og få en lille update!

I disse dage er der rejst stor debat omkring hadforbrydelser. Vi ser flere og flere hadforbrydelser i Danmark og et nyt borgerforslag forsøger at sætte en stopper for at disse hadforbrydelser ikke blive retsforfulgt. I Danmark kan man kun blive dømt for hadforbrydelser, hvis hændelsen er sket offentligt med forsæt til udbredelse i en videre kreds. Derudover er det et krav af hadforbrydelsen har været rettet med ofrets hudfarve, race, nationalitet, etnisk oprindelse. tro eller seksuelle orientering. Der dømmes dog sjældent i praksis, hvis der er tale om et delvist motiv, hvilket vil sige, at hvis man ikke kan bevise at hele motivet har været hadfuldt fra start til slut. Borgerforslaget stiller derfor krav om ændringer i straffelovens § 81 nr. 6 og § 266 b. Først og fremmest skal det tydeliggøres i lovgivningen, at en hadforbrydelse helt eller delvist kan være motiveret af had. Dernæst skal kønsidentitet og handicap inkluderes i lovgivningen om hadforbrydelser. Dette menes at bevirke, at domstolene i højere grad vil kunne straffe for en hadforbrydelse i Danmark.

Rykker vi videre til noget lidt andet, har der i den seneste tid været rejst en del kritik af Flygtningenævnets praksis i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser til syriske statsborgere fra Damaskus og Rif- Damaskus. Det har blandt andet været kritiseret, at Flygtningenævnet har anset Damaskus og Rif-Damaskus for sikre områder.
Nu har Flygtningenævnets formand Henrik Bloch Andersen udtalt sig om kritikken og anfører, at denne kritik beror på en misforståelse. Han udtaler at, de syriske statsborgere, hvis sager Flygtningenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til, har alle haft midlertidig beskyttelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3 og at denne form for opholdstilladelse kan kun gives i de mest ekstreme tilfælde af generel voldsudøvelse. Opholdstilladelserne er således givet med henvisning til de generelle forhold i dele af Syrien, der var præget af en sådan ekstrem generel voldsudøvelse, at der bestod en reel risiko for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention alene i kraft af tilstedeværelse på området.

Hvis du vil vide mere, kan du bliver klogere på de seneste nyheder herunder!

Rigtig god læselyst!

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Del denne artikel