Robotterne kommer: Digitalisering er nu på dagsordenen hos den danske regering!

Skrevet af Nina Gjelstrup

Med regeringsdannelsen den 15. december 2022 er Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet blevet oprettet. Det betyder, at Danmark har fået sin første digitaliseringsminister, Marie Bjerre, der skal stå i spidsen for digitalisering og ligestilling i den nye SVM-regering. Det nye ministerie har fokus på fremtidens digitale Danmark og vil arbejde på at fremme ligestilling mellem kvinder, mænd og LGTB+-personer.  

Og med ét samles digitalisering i et nyt ministerium, og Danmark bevæger sig i en mere teknologisk retning. Danmark har nemlig ikke tidligere haft en digitaliseringsminister eller it-minister. Oprettelsen af ministeriet viser, at der fra regeringens side er et ønske om og en forståelse for at anvende digitalisering som et værktøj til at løse en række samfundsmæssige udfordringer. Digitalisering er endelig for alvor kommet på dagsordenen hos regeringen og endelig sker der et ryk på området.

Det nye ministerie kommer blandt andet til at rumme digitaliseringsstyrelsen, Danmarks Statistik og sager vedrørende databeskyttelse, digital omstilling og digital sikkerhed. Brancherne viser forskellig entusiasme omkring det nye ministerie. Den ene branche jubler, mens den anden branche frygter, at digitaliseringsagendaen mister tempo.

IT-Branchens direktør Natasha Friis Saxberg har udtalt, at ”Med stigende cybertrusler, digitale borgerløsninger, der præger alles hverdag, og nye teknologier med potentiale til at ændre vores samfund, bliver vi hele tiden mindet om, hvor vigtig teknologien er, og hvor sårbare vi er, hvis det ikke fungerer. Derfor er det også en vigtig ministerpost, som Marie Bjerre har fået. Der hviler et tungt ansvar på den nye minister og det nyetablerede ministerium for at drive digitaliseringen på tværs af hele regeringen. En opgave, som vi meget gerne vil støtte ministeren i at lykkes med”.

Med oprettelsen af ministeriet viser politikerne, at det er et område som bør og skal prioriteres. Det er en hensigt og vision, som ikke tidligere har været vist i samme grad, hvilket ikke just hænger sammen med, at digitalisering er så integreret i vores samfund, samt at der i en årrække er blevet brugt den helt store pengepung på området. Problemstillinger, som tidligere har flagret mellem departementer og styrelser, har nu fået et hjem. Det viste SVM-regeringen som en overraskelse i ærmet, da de løftede sløret for det nye ministerhold den 15. december 2022.

Derudover får vores samfund med det nye ministerie forhåbentlig en platform, der kan kommunikere på tværs af myndigheder, herunder samle erfaring og på den baggrund skabe værdi fremadrettet.

Men er alt nu lutter lagkage?…

Ikke uden videre, for allerede nu er en række it-eksperter bekymrede for, at det ikke ser ud som om, at Marie Bjerre får det tungeste ressort i regeringen og dermed ikke får en central post. Det kan få den konsekvens, at ministeren ikke har et stærkt mandat og dermed ikke kan sikre en tværgående digitalisering. Det er særligt IT-Branchens direktør Natasha Friis Saxberg, som har udtalt kritik over for det nye ministerie, idet hun blandt andet har udtrykt, at ”Vi har tidligere sagt, at vi kun ønsker en it-minister, hvis det bliver en minister med et stærkt mandat til at sikre fokus på den tværgående digitalisering i regeringen. Det ser det ikke ud til, at vi har fået.”

Derudover sidder ministeren endnu ikke i regeringens centrale udvalg, hvilket betyder, at hun indtil videre går glip af store dele af de politiske beslutningsprocesser i regeringen. Det kan betyde, at vi risikerer, at vores nye digitaliseringsminister ikke så hurtigt som ønsket kan påvirke de store regeringsprojekter. Og hvor meget har Danmark så egentlig rykket på sig, når det kommer til fokus på den teknologiske udvikling?

Kun tiden vil vise, hvor meget indflydelse det nye ministerium får i det danske samfund. Indtil videre kan vi konkludere, at digitalisering endelig er kommet på dagsordenen hos regeringen, hvilket hænger sammen med den stigende teknologisering, som vi ser i samfundet.

Del denne artikel