Prestigefyldt specialepris uddelt

Skrevet af Oskar Bloksgaard

De to koryfæer inden for entreprise, udbuds- og voldgiftsret Michael Gjedde Nielsen og Hans Lykke Hansen har overrakt den prestigefyldte Viltofts Specialepris. Prisen bliver også i folkemunde kaldt Lykke Hansen & Gjedde-Nielsen Prisen, og er et anerkendende stempel for Lykke Hansen og Gjedde-Nielsen position inden for entrepriseretten.

 

Prisoverrækkelsen fandt sted i Viltoft’s lokaler på Gothersgade. Humøret var højt og stadigt stigende, da man trådte ind i Viltofts lokaler og de første flasker champagne var allerede ved at blive hevet frem. Og da var da også god grund til at fejre.  For efter et år med Corona kunne Viltofts Specialepris endelig uddeles med fysisk fremmøde igen. Der var da også fyldt med mennesker på de tætte kvadratmeter og stemningen virkede både opløftet og spændt.

 

Specialeprisen og advokatfirmaet

Viltofts Specialepris uddeles hvert år til et speciale indenfor enten entreprise, udbuds- eller voldgiftsret. Det eneste ufravigelige krav er at specialet har opnået karakteren 12. Dog vægtes det højt at specialet har en praktisk relevans inden for det pågældende retsområde og så er der bonuspoint at hente hvis det berører byggeriets retsforhold.

 

Viltoft advokatfirma blev stiftet i 1974 af advokat og forsvarer Henrik Viltoft. I sit virke som forsvarer har Henrik Viltoft bl.a. optrådt i straffesager for musikeren “Pedal-Ove”, spionen Jörg Meier og finansmanden Klaus Riskær Pedersen. Efter stiftelsen af Viltoft med Henrik Viltoft i spidsen specialiserer Viltoft sig bl.a. indenfor entrepriseret. Det er sidenhen blevet firmaets speciale.

 

I dag beskæftiger Viltoft sig særligt inden for retsområderne entrepriseret og voldgiftsret og rangerer blandt de førende advokatfirmaer inden for deres specialeområder i internationale advokatforetegnelser.

 

Vinderne

Viltoft’s Specialepris gik i år til Amalie Motzfeldt for specialet ”Fit for Purporse-reglerne – en del af dansk ret?” og Caroline Lemminger Jensen for ”Risiko- og ansvarsplacering ved brug af nye og uprøvede byggematerialer med formålsuegnede egenskaber”.

Ved prisoverrækkelsen præsenterede Amalie Motzfeldt og Caroline Lemminger Jensen et kort oplæg med afsæt i hver sit speciale. Heriblandt beskrev Amalie Motzfeldt den skelsættende dom (MT Højgaard A/S vs. E.ON. Climate and Renewables ltd.) afgivet af  den engelske Supreme Court om Fit for Purpose-reglerne er en del af dansk ret. Hvilket også illustrerede den omfangsrige risiko en entreprenør løber ved at acceptere en fit for purpose-klausul.

 

Ud over den prestigefyldte pris belønnes Amalie Motzfeldt og Caroline Lemminger Jensen hver med 15.000 kr. i præmiepenge.

 

Faktaboks:

Ansøgningsfristen er 1. oktober hvert år, næste gang 1. oktober 2022. For at komme i betragtning til specialeprisen skal specialet være indleveret og bedømt i de foregående 12 måneder forud for ansøgningsfristen. Både specialer, der er indleveret og bedømt i forårs- og efterårssemesteret, kan altså komme i betragtning, og det er ikke et krav, at prismodtageren stadig er studerende på ansøgningstidspunktet. Ansøgning skal indeholde kopi af specialet og dokumentation for den opnåede karakter samt oplysning om vejleder og tilladelse til at kontakte vejlederen med henblik på en udtalelse. Ansøgninger behandles fortroligt og sendes til specialepris@viltoft.dk.

 

Del denne artikel