Fire unge kandidater stiller op folkevalg: Læs konkrete svar fra Alternativet, Radikale, Liberal Alliance og SF om hvad, de og deres parti kan bringe dig i over morgen:

Skrevet af Clara Grønborg Juul

Som så mange andre står jeg i den lettere penible situation, at jeg ikke har den ringeste ide om hvem, jeg skal stemme på. Når jeg snakker med mine medstuderende, står mange af os i den situation, og vi har derfor i Stud.jur. med meget kort varsel rakt ud til en ungdomspolitiker fra hvert af de opstillede partier. Fire kandidater tog sig tid til at svare os, og i ægte clickbait style kan du således få et par definitive svar på Radikale Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliances unge kandidater.

Husk dog på, at vi for overblikket skyld har påtvunget politikerne end muligvis urimelig forsimpling af komplicerede forhold, men forhåbenligt kan du alligevel lade denne smagsprøve lede din videre valgresearch (alternativt kan du jo også bare som resten af familie Danmark og tage valgtesten på dr den 31. Oktober og gå ned og stemme på den kandidat, der ligesom du, har haft flest “ved ikke”)

 

Thomas Rohden, Radikale Venstre

1.Hvad er I stoltest over, at jeres parti har fået igennem eller været med til at få med igennem i løbet af de sidste fire år? (Nævn max tre specifikke tiltag)

 • Afskaffelse af uddannelsesloftet
 • Etableringen af grønne energiøer
 • Indførslen af en CO2 afgift for industrien

 

 1. Hvilken to specifikke politikker vil I være stoltest over og kæmpe hårdest for at få gennemført til næste valgperiode?
 • Et fuldt finansieret løft af psykiatrien
 • Omlægning af landbrugsjord til fri og vild natur

 

 1. Hvad er noget, I absolut ikke vil gå på kompromis med i dagens samfund?
 • Danmark skal ikke indgå en aftale om at sende asylansøger til Rwanda. Vi kan ikke acceptere at der et land der tidligere har skudt mod flygtninge og jævnligt bryder menneskerettigheder, nu skal have ansvar for vores flygtninge.

 

 1. Hvad er Danmarks enkeltstående største udfordring i dag?
 • Klimakrisen

 

 1. Hvem skal man stemme på, hvis man ikke skal stemme på jer?
 • Et parti der har ambitiøse bud på udviklingen af et klogere og [her begrænsede instagram desværre Thomas’ svar, men vi opfordrer til at alle læser mere om hans og de øvrige kandidaters partiprogrammer] 

 

Christina Olumeko, Alternativet

 1. Hvad er I stoltest over, at jeres parti har fået igennem eller været med til at få med igennem i løbet af de sidste fire år? (Nævn maks tre specifkke tiltag)
 • Alternativet opfandt klimaloven, så jeg er selvfølgelig mega glad for, at den blev vedtaget! Herudover, har vi fået afsat penge til Danmarks første anti-racistiske handlingsplan, som skal forhandles her i efteråret. Det er et vigtigt første skridt mod at vende Danmarks meget fremmedfjendske udvikling. Gratis psykologhjælp til op til og med 24 år, er et godt skridt for trivslen blandt unge.

 

 1. Hvilken to specifikke politikker vil I være stoltest over og kæmpe hårdest for at få gennemført til næste valgperiode? (F.eks. Indfør flyafgift, hæve topskattegrænsen, fjerne/hæve arveskatten)
 • Det er et svært spørgsmål, der er så meget, jeg gerne vil. Jeg vil være meget glad, hvis det lykkedes at få lavet en arbejdsmarkedsreform, hvor vi laver et forsøg med at give kontanthjælp uden modkrav (et mini-udgave af universel basisindkomst), eller vi får lavet nogle statslige forsøg med 4-dages arbejdsuge. For det andet, vil jeg være meget glad, hvis vi kan få lavet en reel omstilling fra et forgældet, klimaskadeligt animalsk landbrug til uberørt skov og plantebaseret landbrug.

 

 1. Hvad er noget, I absolut ikke vil gå på kompromis med i dagens samfund?
 • Vi skal ikke have mere statslig diskrimination af borgere på baggrund af herkomst. Det er helt sikkert. Grænsen er for længst noget. Se bare fx ghettoloven, som jeg i øvrigt synes, er et brud på retssikkerheden.

 

 1. Hvad er Danmarks enkeltstående største udfordring i dag?
 • FN har netop udgivet deres årlige Carbon Emissions Gap rapport, og både Danmark og resten af verdenen styrer stadig langt forbi klimamålet fra Paris-aftalen. Klimakrisen er vores største krise i dag, og det kan blive det 21. århundredes pendant til en grøn version af den industrielle revolution, hvis vi har det politiske mod.

 

 1. Hvem skal man stemme på, hvis man ikke skal stemme på jer?
 • Både Radikale, SF og Enhedslisten har gode takter på forskellige områder. Men jeg har svært ved at vælge et parti. Så jeg vil hellere anbefale en person, som jeg synes er enormt dygtig. Nemlig Clara Turms fra Enhedslisten.

 

Alexander Ryle, Liberal Alliance

 1. Hvad er I stoltest over, at jeres parti har fået igennem eller været med til at få med igennem i løbet af de sidste fire år? (Nævn maks tre specifkke tiltag) 
 • Liberal Alliance har siddet i opposition og har desværre ikke fået meget igennem i de sidste fire år. Men jeg er stolt over, at vi har kæmpet imod udflytningen af studiepladser, fremsat forslag om at legalisere cannabis, og kæmpet for en hurtigere genåbning af samfundet efter corona.

 

 1. Hvilken to specifikke politikker vil I være stoltest over og kæmpe hårdest for at få gennemført til næste valgperiode? (F.eks. Indfør flyafgift, hæve topskattegrænsen, fjerne/hæve arveskatten)
 • Vi vil kæmpe for, at ingen ikke skal betale skat af de første 7.000 kr de tjener hver måned, sådan at man ikke skal forsørge staten, før man kan forsørge sig selv. Og så vil vi kæmpe for en effektiv og ambitiøs klimapolitik, hvor vi bl.a. investerer massivt i at fremtidssikre vores elnet, og hvor vi ser på mulighederne for atomkraft i Danmark.

 

 1. Hvad er noget, I absolut ikke vil gå på kompromis med i dagens samfund?
 • Når Liberal Alliance skal tage stilling til, hvilke forslag vi vil stemme ja eller nej til, vurderer vi, om det samlet set resulterer i mere eller mindre frihed til den enkelte. Hvis det resulterer i mindre frihed, vil vi som oftest stemme imod forslaget.

 

 1. Hvad er Danmarks enkeltstående største udfordring i dag? 
 • Klima- og energikrisen. Det er derfor vi bl.a. skal investere massivt i at udbygge vores elnet, 17-doble energien fra havvind, droppe klimanationalismen og lave klimapartnerskaber med andre lande, og se på mulighederne for atomkraft i Danmark.

 

 1. Hvem skal man stemme på, hvis man ikke skal stemme på jer?
 • Venstre eller Konservative. Liberal Alliance og Venstre deler det liberale værdigrundlag i forhold til at sikre mest mulig frihed til den enkelte, mens Liberal Alliance og Konservative har en stor fællesmængde på den økonomiske politik.

  

Carl Valentin, SF

Hvad er I stoltest over, at jeres parti har fået igennem eller været med til at få med igennem i løbet af de sidste fire år? (Nævn maks tre specifkke tiltag)

 • 1) Selvom der skal meget mere til at løse den kæmpe opgave, vi står over for, var den et godt og progressivt skridt på vejen, der sikrer, at vi konstant kan presse regeringen og minde den om, at de skal leve op til den.

 

 • 2) Gratis psykologhjælp til unge under 25 år med angst og depression. I årevis har jeg kæmpet for, at det skal være sundhedskortet og ikke dankortet, men skal have frem, når man bliver syg. Det her er et godt skridt på vejen. Nu mangler vi bare, at ventelisterne kortes ned. Det kæmper jeg for. Og der står masser af psykologer klar, hvis bare området prioriteres fra Christiansborg.

 

 • 3) Det har været helt afgørende for SF at sikre, at der er mennesker nok til at passe vores børn. De første år af livet er nogle af de mest afgørende i vores tilværelse, og at vi er lykkes med at gø

 

2.Hvilken to specifikke politikker vil I være stoltest over og kæmpe hårdest for at få gennemført til næste valgperiode? (F.eks. Indfør flyafgift, hæve topskattegrænsen, fjerne/hæve arveskatten)

 • 1) En høj ensartet CO2e-afgift, der også gælder landbrugets udledninger. Halvdelen af Danmarks samlede areal bliver i dag brugt til fodermarker, og al forskning på området peger på, at vi drastisk skal reducere vores animalske produktion, producere mange flere plantebaserede fødevarer og give mere plads til naturen, hvis vi vil bekæmpe klima- og biodiversitetskrisen. En CO2e-afgift efter ”forureneren betaler”-princippet vil sikre netop dette.

 

 • 2) En ligelønslov, der gør op med tjenestemandsreformen fra 1969 og sikrer, at personer, der arbejder i traditionelle ”kvindefag” eller længere ligger under for underbetaling og dårlige arbejdsvilkår.

 

 1. Hvad er noget, I absolut ikke vil gå på kompromis med i dagens samfund?
 • SF er et kompromissøgende parti, og vi kommer derfor til – med den magt vi nu har – at påvirke de beslutninger, der tages på Christiansborg, mest muligt. Vi kommer derfor til at indgå kompromiser indtil den dag, hvor vi har 90 mandater. Der er dog ingen tvivl om, at vi vil gå rigtig langt i kampen for klimahandling nu. Uret tikker og det er tid til markante beslutninger, der bringer vores CO2-udlening ned.

 

 1. Hvad er Danmarks enkeltstående største udfordring i dag?
 • Klima- og biodiversitetskrisen er den største udfoldning, menneskeheden står over for. Danmark påvirkes pt. ikke så meget, som mennesker i det globale syd, men turen kommer også til os, hvis ikke vi handler nu.

 

 1. Hvem skal man stemme på, hvis man ikke skal stemme på jer?
 • Jeg synes, man skal stemme personligt på et menneske, man stoler på og gerne vil have valgt. Personligt ville jeg nok kigge efter gode kandidater fra Enhedslisten eller Alternativet, hvis ikke jeg stemte på mig selv og SF. 🙂

 

Del denne artikel